Yêu cầu về thông tin, hình ảnh và thông cáo báo chí về các sự kiện đã hoặc sắp diễn ra của giải Hồ Tràm Open, vui lòng liên hệ Bộ phận Quan hệ Truyền thông bên dưới.

Ms. Lorna Campbell

Giám đốc Quan hệ Truyền thông
Ho Tram Open
[email protected]

Xin lưu ý tất cả các yêu cầu liên quan đến phương tiện truyền thông sẽ được xem xét bởi Asian Tour.